مديريت بدون زور و اجبار (كاربست تئوري انتخاب در مديريت نيروي انساني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ويليام گلاسر، روانپزشك پيشگام و نامدار معاصر ماست كه با ارائه تئوري نوين انتخاب در عرصه علوم رفتاري به چرايي و چگونگي انجام رفتار افراد پاسخ داده است. گلاسر نخستين بار در عرصه بهداشت رواني و اختلالات روان‌شناختي، تئوري انتخاب را ارائه كرد و سپس آن را به قلمروهاي مهم مديريت نيروي انساني، آموزش و پرورش كيفي، رشد و شكوفايي فردي و روابط مهم زندگي اجتماعي گسترش داد. گلاسر در اين كتاب به منظور دستيابي به بازدهي، توليد بهينه و ايجاد محيطي شاداب و صميمانه، كاربست تئوري انتخاب در مديريت نيروي انساني را به مديران آموزش مي‌دهد.

قیمت محصول:

31,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: