مديريت بحران (ريسك‌ها را بشناسيد مصمم باشيد با صداقت ارتباط برقرار كنيد استرس‌ها را مديريت كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديران موفق از هر بحران يك تجربه آموزشي ميسازند. بحران يك حادثه‌اي است كه مي‌تواند كل يك سازمان را تحت تاثير قرار داده و يا آن را نابود كند. اين كتاب درباره 4 نوع بحران و چگونگي رويارويي با هر يك از بحران‌ها مطالب ارزشمند و نمونه‌هاي بارزي ارائه مي‌كند و با تجزيه و تحليل هر يك از بحران‌ها، مناسب‌ترين و موثرترين شيوه‌هاي مديريت بحران را پيشنهاد مي‌كند. ليكن مديران مي‌توانند با پيروي از اصول مديريت بحران كه در اين كتاب گردآوري شده است با موفقيت از پس بحران‌ها برآيند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: