مديريت استرس (راه‌حل‌هاي كارشناسانه براي مقابله با چالش‌هاي روزمره)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استرس بخش گريزناپذيري از زندگي كاري است. اما چگونه مي‌توانيد ميزان استرس را تحت كنترل درآوريد؟ كتاب حاضر به ارائه راه‌كارهاي مفيد و عملي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي مديريت استرس در محيط كار مي‌پردازد و حاوي ابزارهاي ساده، خودآزمون‌ها و نمونه‌هايي از زندگي واقعي است كه به شما كمك مي‌كند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسيد و مهارت‌هاي مهم را فرا گيريد.

قیمت محصول:

3,700 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: