مديريت از راه ارزش‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پيام اين كتاب اين است كه هر چه محيط رقابتي‌تر و متلاطم‌تر مي‌شود، سازمان به انسجام دروني، تفاهم و اعتماد متقابل بين آدم‌ها بيشتر نياز پيدا مي‌كند. اين كتاب بر لزوم سودآوري و كارآمدي سازمان تأكيد مي‌كند و سودآوري پايدار را در گرو برقراري يك رابطه برنده ـ برنده بين همه اركان و حقداران سازمان مي‌داند. در ايــــن كتــــاب، رويكــــرد مــــديريت از راه ارزشهــــا ـ كــــه بــــه اختــــصار MBV يا Management by values ناميده مي‌شود ـ در قالب داستاني ساده و جذاب با روايـت يـك سـفر كامـل از سازماني سنتي و گسيخته به سازماني پويا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفي مي‌شود.

قیمت محصول:

7,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: