مدل اسپين در فروش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

- مدل فروش اسپين خود را به عنوان يك مدل مفيد تثبيت كرده است: زيرا نشان مي‌دهد كه فروشندگان موفق چگونه به اهداف خود مي‌رسند (اين مدل بيشتر بر نيمكره چپ مغز تاكيد دارد). - تحقيقاتي كه در مورد اسپين انجام شد، گوياي يك‌ بعد كليدي در فروش موفق بود آن اين بود كه بخش زيادي از صحبت‌ها توسط خريدار انجام مي‌گيرد. دليل اين امر اين نيست كه افراد پرحرف بيشتر از افراد كم‌حرف خريد مي‌كنند بلكه، به اين خاطر است كه فروشندگان موفق در استفاده از سوالات مهارت دارند. سوالاتي كه در ارتباط با فروش مطرح مي‌شود به چهار گروه كلي تقسيم مي‌شوند: 1- موقعيت 2- مشكلات و نيازها 3- پيامدها 4- بازده - اين كتاب، كتاب تمرين است. در نتيجه شما بيشترين بهره را از نوشته‌هايتان مي‌گيريد، نه از آنچه مي‌خوانيد. اگر شما توصيه‌هاي ارائه شده را دنبال كنيد، تمرين‌ها را كامل كنيد و در فروش واقعي خود به كار گيريد، احتمال زيادي وجود دارد كه در فروش‌تان پيشرفت كنيد. ما اين را از روي تجربه هزار فروشنده‌اي مي‌گوييم، كه با مدل اسپين آموزش ديده‌اند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: