مددكاري اجتماعي 2 كار با فرد 2 (فرد و خانواده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كارشناسان هر حرفه‌اي براي انجام وظايف و ايفاي نقش تخصصي به‌طور موثر و سازنده لازم است در 4 زمينه اطلاعات كافي داشته باشند: ا شناخت علمي 2 شناخت ساختار كشور 3 شناخت قوانين و مقررات 4 آشنايي با منابع اجتماعي مرتبط با موضوعات و يا گروه هدف. دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي و شاغلين در اين حرفه و مديران مراكز مرتبط نيز از اين قاعده مستثني نيستند. كتاب حاضر با هدف افزايش آگاهي و دانش آنان در زمينه‌هاي فوق تاليف شده است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: