مدارس كيفي (مدرسه كيفي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يكي ديگر از كتاب‌هاي دكتر ويليام گلسر در قلمرو آموزش و پرورش است. گلسر بنيادهاي تربيتي و آموزشي خود را ابتدا در كتاب مدارس بدون شكست ارائه داد. گلسر اين كتاب را براي فراهم ساختن چارچوب نظري براي معلمان و برنامه‌ريزان مدارس نوشته است. در اين‌جا گلسر مولفه‌هاي بنيادين مدرسه و كلاس درس كيفي را با مثال‌هاي عيني ارائه مي‌دهد. گلسر بر اين باور است كه: نوجواناني كه در مدارس كيفي تحصيل مي‌كنند، درگير رفتارهاي خودتخريبگر نخواهند شد و سرمايه جامعه خود محسوب مي‌شوند. از آنجايي كه تمام صنايع و حرفه‌ها تقريبا در هر جايي مي‌توانند تاسيس شوند، وجود مدارس خوب در هر منطقه‌اي مي‌تواند مشوق‌هاي موثري براي سرمايه‌گذاران باشد تا صنايع و توليدات خود را به آن منطقه ببرند. هيچ راه موثر و مقرون به صرفه‌تري براي رشد اقتصادي يك منطقه و شهر بهتر از شناخته شدن به مدارس خوب و ممتاز نيست.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: