مداخله در خودكشي بر اساس رويكرد شناختي رفتاري (برنامه‌اي كاربردي براي متخصصين باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آن‌چه كه در اين كتاب تشريح شده است، مروري بر اطلاعات حاصل از تحقيقات علمي و مستند درباره خودكشي مي‌باشد. در اين كتاب رويكرد شناختي رفتاري به درمان به صورت يك الگوي راهنما، توضيح داده شده است. درمان شناختي رفتاري نوعي روان‌درماني است كه به افراد كمك مي‌كند به درك افكار و احساساتي كه بر روي رفتارشان تاثير مي‌گذارد، نايل گردند. در فرآيند آموزش اين رويكرد، افراد ياد مي‌گيرند كه چگونه الگوهاي فكري مخرب و ناكارآمدي را كه داراي تاثيرات منفي بر روي رفتارشان هستند، شناسايي و تغيير دهند. سازمان‌بندي فصل‌ها و شيوه برخورد با مساله خودكشي به گونه‌اي مي‌باشد كه استفاده از مطالب را آسان ساخته است. ويژگي‌هاي مثبت زيادي در اين راهنماي درماني وجود دارد و هر تكنيك باليني به روشي مطلوب ارائه شده است. اين شيوه درماني كه معمولا توسط روان‌شناسان ارائه مي‌شود، مستلزم همكاري دوجانبه مراجع و درمانگر است كه در بطن خود نوعي آموزش هم محسوب مي‌شود.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: