مجموعه قوانين جذب در روابط (گردشار جايي كه قانون جاذبه تمام روابط همكاري كننده را جمع مي‌كند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب نه تنها كمك به شما در به خاطر آوردن فرايند آفرينش و به خاطر آوردن سكوي انرژي مثبت محضي است كه از آن آمده‌ايد، بلكه كمك به شما در به خاطر آوردن قدرت اين گردشار و يادآوري نظام هدايت احساسي‌تان است تا بتوانيد به طور خودآگاه و تعمدي به فركانس ارتعاشي گردشارتان برسيد.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: