مباني و اصول راهنمايي و مشاوره


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راهنمايي و مشاوره كه تاريخ‌چه‌اي به پهناي زندگي انسان دارد. در ابتدا به صورت تبادل نظر و مشورت با ديگران انجام مي‌گرفت. وقتي براي فردي مشكلي پيش مي‌آمد به تبادل نظر با ديگران مي‌پرداخت. بزرگان قوم و ريش‌سفيدان طايفه اولين دسته‌اي بودند و آنچه مي‌گفتند ديگران مي‌پذيرفتند. ردپاي اين‌گونه راهنمايي و مشاوره هنوز در جامعه ما مشهود است و مردم با بزرگان خانواده خود به مشورت مي‌نشينند و از راهنمايي و مشاوره آنان بهره مي‌برند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: