مباني كاربردي طرح‌هاي مورد منفرد در پژوهش‌هاي علوم رفتاري و پزشكي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك پژوهش مورد منفرد كه گاهي آنرا پژوهش تك آزمودني يا پژوهش سري‌هاي زماني ناميده‌اند، مطالعه بر روي تعداد محدودي از افراد است كه به صورت انفرادي يا به عنوان يك گروه واحد در نظر گرفته مي‌شوند. پژوهش‌هاي مورد منفرد را نبايد با پژوهش موردي معادل دانست. هر چند هر دو به مورد معطوفند، ولي از نظر طرح و هدف با يكديگر تفاوت زيادي دارند ... .

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: