مباني زوج‌درماني و خانواده‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ميان عوامل اثرگذار بر سلامت رواني انسان‌ها، خانواده نقشي بسيار مهم دارد. بسياري از نابهنجاري‌هاي رواني و رفتاري انسان‌ها در خانواده ريشه دارد و در عين حال بسياري از پيشرفت‌هاي بشر نيز از خانواده نشات مي‌گيرد. خانواده مي‌تواند كانون التيام همه زخم‌ها اعضايش باشد و در مقابل مي‌تواند كانون ايجاد زخم‌هاي عميق در آن‌ها باشد. ازدواج هسته اصلي خانواده را تشكيل مي‌دهد. زوج‌هاي سالم خانواده‌هاي سالم را شكل مي‌دهند و خانواده‌هاي سالم جامعه‌اي سالم را تشكيل مي‌دهند. امروزه درمان خانواده و زوج از متداول‌ترين ديدگاه‌هاي درماني در حوزه مشاوره و روان‌درماني است. در كتاب حاضر تلاش شده است تا مفاهيم بنيادي در درمان خانواده و زوج، به صورتي ساده ارائه گردد.

قیمت محصول:

32,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: