مباني روانكاوي كلاسيك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بعد از فرويد روانكاوان نئو فرويدين، در نيمه دوم قرن بيستم مطالبي را به آن افزودند و مطالبي را زدودند ولي اصول آن همواره اصولي پابرجاست و نوشته‌هاي مرجع راه و روش ما را در تحليل و در درمان مشخص مي‌كند، شايد رمز ماندگاري روانكاوي پس از يك قرن پديد آمدن آن در صحنه دانش بشري، اين حقيقت است كه اين رويكرد علمي در نگاه به روان آدمي از نوعي خلوص و صميميت برخوردار است،‌دانشي است كه با احساس در آميخته است...

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: