مباني تاريخ هنر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب درآمدي است موجز و آسان بر تاريخ هنر براي خوانندگان عام و دانشجويان و به ويژه آن‌هايي كه براي نخستين بار به مطالعه تاريخ هنر مي‌پردازند. كتاب حاوي تصاوير گوناگوني از آثار هنرمندان شناخته شده جهاني است و به معرفي مفاهيم، موضوعات و مباحث اصلي تاريخ هنر مي‌پردازد. برخي از پرسش‌هايي كه پاسخشان را در اين كتاب خواهيد يافت عبارتند از: هنر و تاريخ هنر چيست؟ روش‌هاي اصلي براي درك و فهم هنر كدامند؟ ارتباط هنر با روانكاوي، نشانه‌شناسي و ماركسيسم چيست؟ جهاني شدن و پسامدرنيسم چه تاثيراتي بر هنر نهاده و چه تغييراتي در آن ايجاد كرده‌اند؟ نويسندگان ضمن معرفي رويكردهاي غالب در تاريخ هنر تلاش مي‌كنند بنيان‌هاي نظري هر يك از قلمروهاي هنري را با زباني ساده و قابل فهم تبيين كنند، تاثيرپذيري‌ها و تاثيرگذاري‌هاي نحله‌هاي فكري را برشمارند، فوايد و گاه كاستي‌هاي به كارگيري اين نظريه‌ها را با ذكر مثال نشان دهند، و راه پيگيري مطالعات بيش‌تر را هموار سازند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: