مباني آموزش و پرورش كودكان استثنايي (آنچه معلمان بايد درباره آموزش ويژه بدانند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسندگان متخصص و باتجربه اين اثر كوشيده‌اند، آن‌چه را كه هر معلم لازم است در مورد كودكان استثنايي بداند، با شيوه‌اي منطقي و جذاب در دسترس قرار دهند. تنوع مطالب و سطوح و ابعاد مورد كنكاش به گونه‌اي است كه گروه‌هاي مختلف كودكان استثنايي را از زاويه و جهات گوناگوني به نگاهي جامع مورد بررسي قرار مي‌دهد. در سراسر كتاب نگاه شخص-محور به كودكان استثنايي باعث شده كه هيچ‌گاه فرديت كودك تحت تأثير كم و كيف ناتواني‌اش قرار داده نشود. بررسي عميق مفاهيم اساسي در ارتباط با هريك از حيطه‌هاي ناتواني و مداخله‌هاي درماني معمول و رايج در هر حوزه و نيز ذكر موارد قانوني، تاريخي و زيربنايي بر غناي كتاب افزوده است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: