ما نيز مردمي هستيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در مجموع نشان‌دهنده جهان ذهني و دروني دولت‌آبادي در ارتباط با جهان پيراموني خود و در ارتباط با موقعيت كلي ادبيات كنوني ما و با توجه به آموخته‌ها و تجربه‌ها و شناخت او به عنوان يك رمان‌نويس است. رمان‌نويسي كه با خطر كردن‌هايش شكلي نهايي به تجارب مستمر و خستگي‌ناپذير خود در عرصه داستان‌نويسي امروز ايراني داده است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: