ماييم كه اصل شادي و كان غميم (20 درس عالي براي مديريت سرنوشت خود )


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف و مقصود ما از زندگي چيست؟ چه‌چيز، زندگي ما را معنادار مي‌كند؟ آيا هدف وجودي ما جستجوي خوشبختي و شادماني است؟ سعادت و خوشبختي يك احساس است و ما مسئول ساختن اين احساس هستيم. مجموعه دروس اين كتاب يك سلسله فعاليت‌هاي فكري - رفتاري مرتبط با احساس خوشبختي و شادماني را معرفي مي‌كند. اگر گام به گام با اين دروس همراه باشيد و به توصيه‌هاي آن عمل كنيد به طور حتم اين كتاب مي‌تواند در مسير حركت به‌سوي آفرينش، سعادت و خوشبختي پايدار در زندگي‌تان سودمند باشد.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: