لجبازي كودكان (چگونه با كودك لجباز و نافرمان خود رفتار كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب لجبازي كودكان در چهار فصل تدوين شده كه به تفصيل ويژگي‌هاي كودكان لجباز و تشخيص افتراقي آن با ساير اختلال‌ها را در فصل يكم و عوامل موثر در ايجاد لجبازي و نافرماني كودكان را در فصل دوم، توصيف و تبيين مي‌كند. در فصل سوم و چهارم اصلاح عوامل فردي و خانوادگي و محيطي را به طور دقيق و كاربردي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اثر حاضر هم راهنماي مناسبي براي والدين و هم مورد استفاده متخصصان، مربيان، معلمان، مشاوران مدارس و همه كساني است كه با كودكان و نوجوانان سرو كار دارند. ايمد است مطالعه اين كتاب كه در نوع خود كم نظير است، مورد استقبال قرار گيرد.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: