كودكان به قصه نياز دارند (كاربردهاي افسون)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مي‌تواند كاربردها و كاركردهاي قصه‌هاي عاميانه را در فرآيند فرهنگ‌پذيري نشان دهد و به ويژه نقش قصه‌ها را در دنياي كودكان بازگويد. كاركرد مثبت قصه‌ها در شكل‌گيري شخصيت و افكندن نگاهي دوباره به قصه‌هاي عاميانه بحث اصلي اين كتاب است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: