كمك به كودكان بيش‌فعال (ويژه والدين و درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ما مي‌خواهيم به شما كمك كنيم تا كودك بيش‌فعال خود را بهتر درك كنيد. اين درك هم براي كودك و هم براي والدين و هر شخص ديگري كه به صورت مستقيم با كودك بيش‌فعال ارتباط دارد، مفيد است. با استفاده از تكنيك‌هاي اين كتاب، والدين، مراقبان و مربيان مي‌توانند با لذت بيشتري با اين كودكان خاص ارتباط برقرار كنند. هركودكي منحصر به فرد است و مراحل رشدي خاص خود را طي مي‌كند. به همين دليل اين كتاب يك دستورالعمل نيست، بلكه بيشتر شامل مجموعه‌اي از نكات عملي مفيد براي كمك به روند پردازش تحريك بيش‌فعال به شيوه‌اي بهتر است. با به كارگيري پيشنهادهاي ارائه شده در اين كتاب، شما مي‌توانيد فهم بهتري از مراحل فيزيولوژيك كه در بروز رفتار بيش‌فعالي نقش دارند، داشته باشيد.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: