كليد فهم مثنوي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مولوي و مثنوي و حتي ديوان كبير شمس براي من وسيله‌اي است براي خودشناسي. مي‌خواهم در تجربيات مولوي شريك بشوم. به جز اين، با مثنوي كاري ندارم. خود او اين را خواسته است. مولوي نخواسته كه محفوظات و دانستگي‌هاي من افزايش يابد. مولوي خواسته كه من با خواندن اين كتاب به جدايي خود از طبيعت و انسان بينديشم كه چرا اين اتفاق افتاده است؟

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: