كليدهاي كمك به كودك براي برخورد با مرگ عزيزان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر برداشت كودكان از مرگ، سردرگمي و غم، پشت سر گذاشتن اندوه، مراسم تدفين و خداحافظي، در ميان گذاشتن مرگ با كودكان عقب افتاده و تجربه‌اي شخصي از تربيت كودك در بحبوحه آسيب‌رواني را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

21,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: