كليدهاي طلايي موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه در اين كتاب مطالعه مي‌كنيد: ويژگي‌هاي اشخاص موفق.راهنمايي براي به كارگيري قابليت‌ها و توانايي‌ها. كسب اعتماد به نفس و خودباوري در مصاحبه‌هاي استخدامي.تكنيك‌هايي جهت ترغيب ديگران به كار و ايجاد آرامش.رفع مشكلات رفتاري در محيط كار.كليدهاي تصميم‌گيري .كليد‌هاي حل مسئله.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: