كليدهاي طلايي مديريت تشويق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين يكي از بهترين كتاب‌هايي است كه درباره موضوع پيچيده تشويق خوانده‌ام. مكس توانسته است مجموعه عظيمي از داده‌ها را تركيب و يكپارچه كند و به شكلي متراكم دقيق و خواندني در آورد مطالعه خوبي است.

قیمت محصول:

1,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: