كليدهاي تربيتي براي والدين تك فرزند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربر دارندة سؤالاتي است كه بطن باورها، ترس‌ها و اميدهاي ما و آنان را كه دوستشان داريم هدف مي‌گيرند و تمامي آنها هدفي واحد دارند و آن، به مبارزه طلبيدن ذهن است. در اين سؤال‌ها همه چيز هست، از پول و كار و بچه و مرگ و روابط زناشويي گرفته تا رفاه و مالكيت و بهداشت و مسائل روز.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: