كليات مشاوره و راهنمايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر، سعي شده كه تنها به صورت مروري به موضوع تاريخ شكل‌گيري مشاوره و راهنمايي اكتفا نشود بلكه با نگاهي تحليلي به تاريخچه اين حوزه معرفتي و كاربردي، دلايل و ضرورت‌هاي شكل‌گيري آن، براي خواننده آشكار شود.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: