كليات روش‌ها و فنون تدريس (متن كوتاه) همراه با الگوي جديد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر يكي از مباحث اساسي و بنيادي تعليم و تربيت است و به همين دليل جز درس‌هاي عمومي و مشترك كليه رشته‌هاي علوم تربيتي محسوب مي‌شود. اين درس داراي دو جنبه نظري و عملي است كه بايد به موازات هم آموخته شوند. موضوعاتي كه در فصول مختلف اين كتاب مورد بحث قرار مي‌گيرند عبارتند از هدف‌ها، روش‌ها و فنون تدريس، مهارت‌هاي فرايند تدريس و الگوهاي جديد تدريس. شايان ذكر است كه براي هر يك از فصل‌هاي اين كتاب هدف‌هايي در نظر گرفته شده است كه با تمرين‌هاي مربوط به خودآزمايي و فعاليت‌هاي يادگيري پايان آن فصل ارتباط مستقيم دارد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: