كرگدن (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشكل مي‌توان اوژن يونسكو را، بهتر از اوژن يونسكو تفسير كرد. اوژن يونسكو، زاييده‌ دنياي رهايي و تخيل خويشتن است كه بي‌پيچ قيد و بندي، با نگاهي گزنده و مضحك دنيا را به تصوير مي‌كشاند. با نقب به خود و به من و به تو و ديگري، دنيا را مي‌گويد و درباره‌ نوشته‌هايش مي‌گويد: وسوسه‌هاي متناقض يا مكمل مرا به نوشتن وامي دارد: ميل به قدرت، نفرت، ميل به بخشوده شدن، عشق، دلهره، دلتنگي، سرگشتگي، اعتماد به نفس، عدم اعتماد به نفس، اطمينان به آنچه تاييد مي‌كنم، نياز وافر به آگاهي، نياز وافر به آگاهي دادن، تواضع، تفريح!!! اما اگر براي تفريح، اين مشقت، اين خستگي غيرقابل تحمل، زماني كه كار مي‌كنم، از براي چيست؟ مسلما نوشتن نمايشنامه كار بسيار دشواري است. بايد جان كند. بايد قلم به دست گرفت كه بسيار سنگين است...

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: