كتاب كار نگراني و اضطراب (راه‌حل‌هاي شناختي رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر در پي رهايي از اضطراب لجام گسيخته هستيد، اين كتاب برايتان مناسب است. كتاب حاضر ريشه در درمان شناختي رفتاري دارد، رويكردي اثبات شده كه معلم و بالينگري به نام آرون بك پيشگام آن است و در طول بيش از 25 سال توسعه يافته و آزمايش شده است. اينك دكتر بك و همكارش دكتر ديويد كلارك در اين راهنماي ارزشمند، ابزارها و فنون درمان شناختي رفتاري را يكسره در اختيار شما مي‌گذارند. برگه‌هاي تمرين با دقت طراحي شده‌اند و تمرين‌ها و مثال‌هاي كتاب، بازتاب چند دهه تجربه مؤلفين در زمينه كمك به افرادي همچون شما هستند. براي شناسايي آغازگرهاي اضطراب‌تان، چالش با باورها و افكاري كه منجر به ناراحتي مي شوند، مواجهه بي‌خطر با موقعيت‌هاي ترسناك و كاهش سلطه اضطراب، راهبردهاي عملي مندرج در اين كتاب را فرا گيريد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: