كتاب كار كاهش استرس براي نوجوانان (مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي براي مقابله با استرس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب كار كاهش استرس براي نوجوانان مجموعه‌اي با سي و هفت تمرين ساده است كه به نوجوانان نحوه كاهش نگراني‌ها را با استفاده از تكنيكي تحت عنوان ذهن‌آگاهي آموزش مي‌دهد. ذهن‌آگاهي شيوه‌اي براي آگاهي يافتن از افكار و احساس‌هاي فعلي است. نوجوانان به محض احساس استرس و خارج از كنترل شدن امور، مي‌تواند ذهن‌آگاهي را به كار برند. به اين ترتيب، نگراني از وقوع اتفاقات احتمالي از بين مي‌رود و تمركز به آنچه در حال حاضر در حال وقوع است، معطوف مي‌شود. در صورت آمادگي اين كتاب كار را گشوده و تمرين نخست را انجام دهيد. با اجراي تمرينات آن به زودي خواهيد توانست استرس‌تان را كنترل كنيد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: