كتاب عملي خويشتن‌شناسي و عزت‌نفس (كمك به شما در آفرينش زندگي خود از درون)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر شما را در ارتباط جدي و صميمانه روز به روز با خودتان قرار مي‌دهد. يار وفادار و پشتيبان خودتان باشيد! در سر تا سر كتاب در مورد شناسايي آنچه به راستي براي زندگي هماهنگ با خود اصيل‌تان مي‌خواهيد و به آن نياز داريد، صحبت شده است. خوشبختانه مي‌توانيد درجه اهميت آن را براي رابطه با خودتان ببينيد. شما يك مدير زندگي هستيد، كه فقط يك مشتري داريد: خودتان. بنابراين كار خود را به خوبي انجام دهيد، زيرا نمي‌توانيد خود را از كار بركنار كنيد و شخص ديگري را به جاي خود قرار دهيد.

قیمت محصول:

3,600 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: