كتاب آموزش و تمرين باشگاه مغز 1 (تقويت و بازتواني مغزي در 16 پله)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نوشته شده است تا شما - البته مغزتان - را يك لحظه هم تنها نگذارد. تمرينات در نظر گرفته شده در اين كتاب از سويي و آموزش‌ها و نكات كاربردي از سوي ديگر، دست به دست هم داده‌اند تا در طي 16 جلسه، مغز شما را در هفت حيطه شناختي مهم حافظه، توجه، مهارت‌هاي بصري - فضايي، حل مساله و منطق، مهارت‌هاي محاسباتي، بازشناسي چهره و احساسات و مهارت‌هاي كلامي بيش از پيش توانمند سازند. در حقيقت خريد اين كتاب به منزله ثبت‌نام شما در يك دوره بازتواني مغزي است كه حضور و مشاركت فعال‌تان در جلسات آن الزامي است.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: