كتابچه تمرين براي ژرفاي زن بودن (نقشه‌اي براي سفر دروني زنان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

متاسفانه در عصر حاضر زنان به دليل عدم شناخت از مسيري كه بايد براي قهرماني در آن پاي نهند سفر قهرماني مردان را در دستور كار خود قرار داده‌اند و آسيب‌هاي فراواني روحي و جسمي را نصيب خود نموده‌اند مطمئنا شما حكايت زناني را شنيده‌ايد كه مادر خود را به عنوان زن قبول ندارند و با او درگيرند. آنان با پدران خود همزات پنداري مي‌كنند. تصورشان بر اين است كه مسيري كه مردان مشورت مي‌كنند و تشويق مردان براي آن داراي اهميت فوق‌العاده است معمولا وقتي به سن سي‌سال مي‌رسند كمكم احساس مي‌كنند از زندگي راضي نيستند و خسته شده‌اند ولي نمي‌دانن چرا ادامه مي‌دهند. سفر قهرماني زن موضوعي الهام گرفته از روانشناسي تحليلي پروفسور كارل گوستاو يونگ به شما كمك مي‌كند موهبت زن بودن خود را بيابيد و زخم جدا شدن از زنانگي‌تان را ترميم كنيد. اين كتاب سراسر پرسش‌هايي است كه به تحليل گذشته مي‌پردازد تا بواسطه آن بتواند جاده و راه آينده را براي معنادار كردن زندگي براي شما واضح و شفاف كند

قیمت محصول:

44,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: