كاركردهاي اجرايي در كودكان و نوجوانان (راهنماي سنجش و مداخله)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر كدام از ما در زندگي روزانه، در كار، يادگيري، تفريح و روابط خود با ديگران، تحت تأير مهارت‌هايي هستيم كه كاركردهاي اجرايي ناميده مي‌شود. كاركردهاي اجرايي يك مفهوم عصب‌روان‌شناختي است كه به فرايندهاي شناختي سطح بالا براي برنامه‌ريزي و فعاليت هدفمند اشاره دارد و شامل شروع‌ كردن تكليف و پيگيري، سازمان‌دهي آن، حافظه، تقويت توجه، برنامه‌ريزي، كنترل رفتارها، كنترل هيجانات، مديريت زمان و حل مسأله مي‌باشد. برخي از كودكان به دلايل متفاوت روند طبيعي رشد كاركردهاي اجرايي را طي نمي‌كنند. اين كودكان به دليل آسيب‌هاي مغزي آشكار و پنهان و يا مبتلا بودن به اختلالاتي نظير نارسايي توجه و بيش‌فعالي و يا اختلالات فراگير رشد، نيازمند مداخلات و راهكارهاي ويژه‌اي هستند تا بتوانند با استفاده از راهكارهاي مداخله‌اي كاركردها اجرايي به عملكرد و پيشرفت حداكثري برسند. علاوه بر اين، مي‌توان با مداخلات طراحي و ارائه شده در اين كتاب، به رشد كاركردهاي اجرايي در كودكان عادي نيز كمك نمود تا در عرصه زندگي تحصيلي و اجتماعي به موفقيت دست يابند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: