كاربرد زبان بدن در مشاغل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زبان بدن يكي از مهم‌ترين اركان بازاريابي است. زبان بدن يعني همه رفتارها و كردارهاي بدني ما همچون ژست‌ها، حالت‌هاي صورت، اخم‌ها، پلك زدن‌ها، خوردن لب‌ها، تكان دادن سر، حركت گردن، لرزش پاها، دست كشيدن به موها، جويدن ناخن‌ها، خيره شدن به طرف مقابل،بسته شدن بي‌دليل چشم‌ها، وضعيت دست‌ها و غيره ...

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: