كاربرد آزمون‌هاي رواني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درس كاربرد آزمون‌هاي رواني و تشخيص باليني، يكي از مباحث جالب در روانشناسي است كه براي دانشجويان رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره بسيار ضروري و مهم است. همان‌گونه كه در تمامي امور مربوط به مراجعه‌كنندگان به كلينيك‌هاي روان‌پزشكي ارزيابي اوليه انجام مي‌گيرد، آزمون‌ها نيز ابزار تشخيصي مهمي هستند كه راه را براي تشخيص بهتر هموار مي‌كنند. لذا با يادگيري صحيح نحوه كاربرد اين آزمون‌ها، انتظار مي‌رود كه دانشجويان با توجه به شناخت مشكل مراجع، آزمون متناسب را انتخاب و به عنوان ابزاري براي تشخيص و درمان از آن استفاده نمايند.

قیمت محصول:

47,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: