كارآفريني به شيوه منوچهر سلطاني حسيني (بنيان‌گذار شركت ايران آوندفر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بررسي زندگي، مصائب و سختي‌ها، راه‌هاي رسيدن قهرمانان صنعت و تجارت ايران به اهداف خود يكي از شيوه‌هاي بسيار موثر در حوزه كارآفريني است كه باعث مي‌شود عوام و خواص جامعه بيشتر با واژه پرمفهوم كارآفريني آشنا شوند. به همين دليل اين كتاب با شالوده بررسي زندگي كاري و شخصي منوچهر سلطاني حسيني كه از كارآفرينان بزرگ كشور مي‌باشند نگاشته شده است. منوچهر سلطاني حسيني كه بنيانگذار شركت ايران آوندفر مي‌باشد، راهي را در علم كارآفريني ايران گشوده است كه اكنون تجربيات ارزشمند او راهنما و آيينه‌اي در پيش روي تمامي مديران و كارآفرينان ايران و حتي الگوي قدرتمند و بين‌المللي در كشورهاي ديگر مي‌باشد.

قیمت محصول:

3,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: