قوي سياه (تاثير رويدادهايي كه وقوع‌شان را محال مي‌پنداشتيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قويِ سياه رويدادي است، مثبت يا منفي، كه محال پنداشته مي‌شود، اما وقوعش پيامدهايِ عظيمي به دنبالِ خود دارد. نسيم نيكولاس طالب، در اين كتاب روشنگرانه، كه نقطه‌ي عطفي در حوزه‌ي تفكرِ مدرن به‌شمار مي‌رود، با نثري شيوا و دل‌نشين نشان مي‌دهد كه اين رويدادهايِ قويِ سياه تقريبا همه‌ي مسائلِ مربوط به دنيايِ ما را توضيح مي‌دهند؛ با اين حال ما - و به‌ويژه متخصصان - نسبت به آن‌ها نابيناييم. همچنين با پرداختن به موضوع شكنندگي و مقاوم بودن در برابر قوهايِ سياه، به ما كمك مي‌كند، بهتر اين رويدادها را بشناسيم و از آن‌ها به نفعِ خود بهره ببريم.
كلمات كليدي: علوم سياسي و اجتماعي، فلسفه، نسيم نيكولاس طالب، فرخ بافنده.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: