قوانين شفا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انديشه شما بر بدنتان تاثير دارد. شما مي‌توانيد با بازسازي تفكر خويش، به معناي واقعي كلمه، بدن خود را سلول به سلول بازسازي كنيد. روان‌شناسان دريافته‌اند كه بيشتر بيماري‌ها را خود فرد در خويش ايجاد مي‌كند. وقتي ذهن آدم از گناه خلاصي نمي‌يابد، آن را در درون بدن به صورت بيماري آزاد مي‌كند. بيماري، در واقع تلاش بدن است براي بيرون راندن احساسات بيمار. بنابر‌اين وقتي احساس بيماري مي‌كنيد به اين دليل است كه احساسات بيمار‌گونه‌تان سعي مي‌كنند از شما بيرون بروند.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: