قدرت هديه خداوند به انسان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لامارك( زيست‌شناس فرانسوي) مدعي است كه پرندگان به دليلي پرواز نمي‌كنند كه بال دارند بلكه از آن رو بال دارند كه آرزومند پرواز بودند. يعني پرواز حاصل فشار نيروي آرزو است. در هر عمل ناشي از ترس نطفه شكست نهفته است. مردم به من مي‌گويند: شفاعتي بكن تا شوهرم يا برادرم عوض شوند. پاسخ مي‌دهم: نه، شفاعت مي‌كنم كه خودت عوض بشوي. چون وقتي خودت عوض شوي شوهر و برادرت هم عوض مي‌شوند. آن‌چه آدمي مي‌جويد در جستجوي آدمي است. تلفن در پي بل بود. وقتي چشم اميدتان به خدا باشد هيچ‌چيز آن‌قدر عجيب نيست. دعا تلفن شما به خدا و شهود تلفن خداست به شما.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: