قدرت اراده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در صورت استفاده از قدرت اراده: نيروها، توانايي‌ها و استعدادهاي نهقته بيدار خواهند شد و شما درخواهيد يافت كه بسيار بزرگتر از آن هستيد كه هميشه فكر مي‌كرده‌ايد. اگر يك نفر حق رسيدن به موفقيت و خوشبختي را داشته باشد، ديگران نيز اين حق را دارند، زيرا همه همواره به كانون قدرت اراده متصل هستند. افرادي كه به اوج خودشكوفايي در زندگي رسيده‌اند كساني هستند كه هدفمند بوده‌اند.

قیمت محصول:

44,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: