قدرت‌يابي با ريكي (راه دگرگوني شخصي و جهاني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ريكي واژه‌اي ژاپني به معناي انرژي حياتي كيهاني است. انرژي‌اي كه در تمام خلقت، در ذات همه موجودات زنده وجود دارد و آنها را تغذيه مي‌كند و زنده نگه مي‌دارد. ريكي همچنين براي توضيح يك روش طبيعي شفا به كار مي‌رود. اين روش شفا مي‌تواند به تنهايي و نيز همراه با روش‌هاي ديگر درمان به كار گرفته شود.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: