قانون جذب (چگونه به بيشتر خواسته‌هايم دست بيابم و چيزهايي را كه نمي‌خواهم از خود دور كنم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر مي‌خواهي رمز و راز اتفاقات فعلي زندگي‌ات را بداني، قانون جذب را بخوان. همين حالا اين قانون در حال جذب افراد، شغل‌ها، موقعيت‌ها و روابط به زندگي توست؛ كه شايد تمام آنها خوب نباشد. آيا تا به حال توجه كرده‌اي كه گاهي به اتفاقي نياز داري و يكباره همان اتفاق برايت رخ مي‌دهد؟ به كسي فكر مي‌كني و ناگهان او را در خيابان مي‌بيني؟ شايد همسر ايده‌آل خود را فقط به اين دليل يافته‌اي كه در زمان مناسب در جاي مناسبي بوده‌اي. اين رويدادها شواهد صحت قانون جذب هستند. آيا در مورد افرادي شنيده‌اي كه بارها و بارها خود را درگير روابط كرده‌اند و هميشه شكايت مي‌كنند كه بدترين‌ها نصيب‌شان مي‌شود؟ قانون جذب براي آنها نيز كار مي‌كند. تمام كارهايي را كه براي به كار گرفتن مثبت قانون جذب به آنها نياز داري، در اين كتاب مي‌آموزي. شايد با چند تغيير كوچك در زندگي يا تاملي عميق، قانون جذب را به خوبي در زندگي‌ات به كار بگيري.

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: