قانون توانگري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نشان مي‌دهد كه چگونه «انديشة توانگر» به افراد بي‌شماري از همة سطوح زندگي كمك كرده است و چگونه مي‌تواند شما را نيز ياري كند. منظور از «انديشة توانگر» انديشه‌اي است كه فزوني، نشو و نما، كاميابي، دولت و شوكت و ثمرات نيكو به بار آورد. همچنان كه با اين كتاب پيش مي‌رويد خود به خود اين قدرت در شما افزايش مي‌يابد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: