فيزيك ناممكن‌ها (بررسي علمي دنياي فيزرهاميدان‌هاي نيرو دورفرستي و سفر در زمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دانستن اينكه در دنيا چه فعاليت‌هاي علمي در جريان است براي همه ما به خصوص جوانان مفيد و حتي ضروري است. آگاهي از دستاوردهاي نوين دانشمندان كمك مي‌كند تا جايگاه خود را در عرصه علوم و فناوري جهان بشناسيم. كتابي كاملا تشريحي و غير فلسفي كه امكان شناخت و پيش‌بيني تكنولوژي‌هاي آينده را براي خواننده ممكن مي‌كند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: