فوت و فن‌هاي نوازش (نوازش دادن و نوازش گرفتن نوازش هنر عشق‌ ورزيدن است با برداشتي از ديدگاه تحليل متقابل تي اي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نوازش، يكي از مفاهيم هوش عاطفي و از مفاهيم تحليل رفتار متقابل (TA) مي‌باشد كه اگر در روابط فردي و اجتماعي كمرنگ يا حذف شود، تاثيرات مخرب دارد، و هر چقدر فرد نوازش سالم بيشتري دريافت كند از سلامت روان بهتري برخوردار است. نوازيدن يك رفتار دو طرفه است كه شامل نوازشگري و نوازشگيري است. كه هر كدام فوتن و فن‌هاي خود را دارد، چرا كه نوازيدن، هم يك مهارت و هم هنر است و ظرافت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. در كل، نوازش، هنر عشق‌ورزيدن به خود و تمام اجزاي زيباي هستي است. بعد از اين نوشتار، مطالعه كتاب نوازش در روابط زناشويي را به شما دوستان توصيه مي‌كنم.

قیمت محصول:

45,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: