فهم فلسفه 2 (فلسفه در قرون وسطي و دوران تجدد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان، مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها را از طريق اين كتاب در زندگي شخصي خود مي‌آموزند. «فلسفه در قرون وسطي و دوران تجدد»، افكار فلسفي را در دوره قرون وسطي و رنسانس، و انديشه‌هاي متفكران را در دوران اصلاح ديني پروتستان و همچنين افكار عقل گرايان [اروپاي] قاره‌اي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. خواننده به واسطه بررسي زندگي و آراي فيلسوفان مهم، از پژوهش در رابطه انسان با خدا، خيزش علوم در مقام عاملي موثر در انديشه فلسفي و بحث عام ايمان در برابر عقل مطلع مي‌شد. آراي متفكران زير در اين مجلد مورد بررسي قرار گرفته است: آكويناس، آگوستين، اسپينوزا، باركلي، دكارت، كانت، كوپرنيكس، گاليله، لاك، لايب‌نيتس، لوتر، ماركس، هابز، هگل، هيوم.

قیمت محصول:

25,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: