فهم فلسفه 1 (انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني مآبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فهم فلسفه يك مجموعه سه جلدي است كه خواننده را با پرسش‌هاي ماندگار فلسفه از روزگار يونان باستان تا حال حاضر آشنا مي‌كند. اين مجموعه، زندگي‌نامه برخي از بزرگ‌ترين انديشمندان تاريخ را در اختيار علاقمندان مي‌گذارد و چگونگي تاثير آراي فلسفي آنان را بر مكتب‌هاي فكري بعدي توضيح مي‌دهد. خوانندگان، مفاهيم مهم فلسفي و كاربرد آن‌ها را از طريق اين كتاب در زندگي شخصي خود مي‌آموزند. «انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني‌مآبي» با نقد و بررسي نظريات فيلسوفان پيش از سقراط، كلاسيك و يوناني‌مآب، بر روي برخي از قديمي‌ترين و ديرپاترين سوال و جواب‌ها در باب طبيعت جهان و كساني كه در اين جهان زندگي مي‌كنند، پرتو مي‌افكند. كتاب با بررسي پرسش‌هايي كه فراروي متفكران قبل از سقراط آغاز مي‌شود: جهان چگونه هستي يافت؟ از چه ساخته شده است؟ چرا پيوسته تغيير مي‌كند؟ فيلسوفان كلاسيك و دوره يوناني‌مآبي توجه خود را از مطالعه جهان به زندگي معنوي انسان معطوف كردند. پرسش اين دسته از انديشمندان عبارت بود از اين كه زندگي هدفمند چيست؟ پس از مرگ چه به سر ما مي‌آيد؟ آيا خدا وجود دارد؟ نفس چيست؟

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: