فنگ‌شويي (هنر چيدمان به زبان ساده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اساس فنگ‌شويي بر اين اصل استوار است كه انسان همان‌گونه كه بر محيط پيرامونش تاثيرگذار است، به همان ميزان نيز از آن تاثير مي‌گيرد كه اين اثر مي‌تواند مثبت يا منفي باشد. به عنوان نمونه شايد هر كدام از ما اين تجربه را داشته باشيم كه با ورود به يك محيط خاص دچار ناراحتي روحي و جسمي شده باشيم. بنابراين براي چيدمان اشياء در محيط بايد قوانيني را در نظر گرفت تا اين تاثيرات منفي به حداقل كاهش يابد. در فنگ‌شويي به مبحث گردش انرژي‌ها اهميت فراواني داده مي‌شود، اما در اين كتاب سعي شده مباني كلي اين علم به صورت ساده در اختيار خواننده قرارا گيرد تا بدون نياز به دانستني‌هاي فراوان هر شخص مبتدي بتواند از آن استفاده نمايد.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: