فنگ‌شويي براي امروز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فنگ‌شويي را مي‌توان هنر طراحي نظم موزون ناميد و ريشه‌هاي آن را بايد در جهان‌بيني تائوئيسم و باورهاي آن جستجو كرد. تائوئيسم در آغاز به عنوان يك فلسفه يا جهان‌بيني بر وفاق موزون بين انسان و محيط او براي دستيابي به آرامش و توازن تكيه داشت، اما در طي قرون تحت تأثير عوامل مختلف تبديل به مذهب غالب در چين شد. نويسندة اين كتاب، فردي چيني است كه خود را از خانداني مي‌داند كه نسل‌ها در زمنية فنگ‌شويي و طالع‌بيني چيني فعاليت داشته‌اند. تخصص او در زمينة آكوستيك معماري است و محقق ادبيات، هنر و تاريخ مدرن و كلاسيك چين محسوب مي‌شود. موضوع كتاب حاضر، فنگ‌شويي فضاهاي داخلي است.

قیمت محصول:

20,000 تومان


نظرات شما: